Tom Kenyon (10.08.29.) - Hathorok: A Belső Kristálypalota és az Amenti Termeinek megnyitása
 
 

A Hathorok Planetáris Üzenete

Tom Kenyon csatornázásában

2010.08.29.
 


Fordította: Németh Szilvia

 
Megjegyzés: Ez a Hathor üzenet instrukciókat tartalmaz egy potenciális energianövelő meditációhoz, amelyet a Belső Kristálypalotának és az Amenti Termei megnyitásának neveznek. Ezt a meditációt bármikor használhatjátok a személyes fejlődésetek érdekében, amikor csak úgy érzitek. Azonban ezeket az útmutatásokat ehhez az energetikai folyamathoz most azok számára tesszük elérhetővé, akik részt kívánnak venni a Hathor Világaktiválás Meditáción, amely 2010. október 31-én kerül megrendezésre. Ebben az időben egy csoport gyűlik össze a Washington állambeli Seattle-ben, hogy végrehajtsák ezt a meditációt. Ez az információ azoknak szól, akik nem tudnak részt venni az összejövetelen, de szeretnének kapcsolódni a meditációban a többiekhez a világ minden tájáról.

 
A most átadni kívánt meditáció során a bennetek rejlő kreativitás magasabb szintjeit érhetitek el, és hozzáférhettek ahhoz, amit mi Felsőbb Énnek hívunk, ami valójában egyszerűen a saját tudatosságotok egy magasabb szintje, amely túlterjed a jelenleg az idő és tér korlátai közé kényszerült tudatotokon. Ez a Felsőbb Én – a ti tudatosságotok interdimenzionális minősége – a potenciális forrása a hatalmas inspirációnak, bölcsességnek, éleslátásnak és a személyes és kollektív problémák megoldásának.
 
A Belső Kristálypalota a tobozmirigyre utal, mert ennek a felépítése kristályos szerkezetű. Ezeknek az apró kalcit kristályoknak piezoelektromos tulajdonságai vannak, amelyek válaszolni tudnak a Fény magasabb birodalmának. A tobozmirigyben ezeknek a kristályok potenciáljának aktiválásával egy kaput nyittok meg a Felsőbb Én felé, amely számotokra emberséget, a kreativitás beáramlását, éleslátást és a személyes és kollektív problémák megoldását hozhatja el.
 
A meditációnak három fázisa van:
 
                      
 

Első fázis

 
Az első fázis a szívcsakra aktiválását foglalja magában és a belépést a Földdel való szívből jövő együttrezgés állapotába. Ez a kapocs a szíveteken keresztül összekapcsol benneteket Földanya bölcsességével és a felemelkedési folyamattal, amelyen a bolygó most keresztülmegy. Ez az érzelmeiteken keresztül történik, különösen a nagyrabecsülés vagy hála érzését küldve a Földnek.
 
Ez egy nagyon fontos szempontja ennek a meditációnak, mivel a Föld energiája hatalmasabb, mint a tiétek. Ez segíthet stabilizálni benneteket ebben a folyamatban, és összekapcsol benneteket a bolygón végbemenő felemelkedési folyamattal.
 
A meditációnak ebben a fázisában a figyelmetek fókuszát helyezzétek a szívcsakrátokra, amely a mellkasotok közepén helyezkedik el, és érezzétek a nagyrabecsülést vagy hálát a Föld felé magáért az Életért. A tudatszinttől függően néhányan csak megpihennek a nagyrabecsülés vagy hála érzésében. Mások valójában érezni fogják az energiák áramlását magukból a Földbe. Megint mások, akiknek fejlett interdimenzionális képességei vannak, kint találják magukat a világűrben lebegve nagyrabecsülésüket vagy hálájukat küldve a Földnek ebből az előnyös helyzetből és/vagy a létezés egy magasan kiterjedt állapotából. Tehát rengeteg féleképpen lehet megtapasztalni ezt.   
   
                                                           
 
Ez a fázis ugyanakkor az emberiség kollektív tudatának energetikai transzformációját is jelenti. Ez a gondolatforma annak a hite, hogy a Földet kihasználhatjuk, akár meg is erőszakolhatjuk az emberiség saját céljai érdekében, tekintet nélkül a többi létformára.
                                                                     
Ezt a gondolatformát el kell távolítani, és át kell alakítani, ha az emberiség túl szeretné élni az előttetek álló változásokat, és amikor megteszitek a nagyrabecsülés vagy hála küldésének egyszerű lépését, azzal egyidejűleg kapcsolódtok a Föld felemelkedéséhez és hozzájárultok ennek a roppant romboló gondolkodásformának - azaz hogy uralkodhattok, és hatalmatok van a Föld fölött -, az átalakításához.
 
Az Új Földön a gondoskodás lesz a kulcsszó megértve azt, hogy valamennyi élet kapcsolatban van egymással, és megbecsülése magának a Földnek.
 

Második fázis

Miután a nagyrabecsülésnek vagy a hálának a vibrációs mezejében tartózkodtatok legalább öt percig, emeljétek fel a figyelmeteket a szívközpontotokból a tobozmirigybe a fej közepén, és hallgassátok meg a Tobozmirigy Behangolását.
 
Ez a különleges hangmeditáció egy kicsit hosszabb, mint öt perc és kifejezetten azért lett megalkotva, hogy segítsen nektek a saját tobozmirigyetek kristálystruktúrájának kihasználatlan potenciáljaihoz hozzáférni.
 
Ezek a hangok, amelyeket hallani fogtok hasonlóak a Fény birodalmának hullámzásaihoz. Finoman behangolják a mirigy fogadó és érzékelő képességét. Nagyon hasonlít ahhoz, amikor bekapcsoltok egy antennát, és azután ráállítjátok a Fény magasabb birodalmára, amit korábban Felsőbb Énnek neveztünk.
 
Az egész hangmeditáció, behangolás során a tudatosságotok egyszerűen a fejetek közepén van, a tobozmirigy területén. Nem kell semmit tennetek, csak itt tartani a figyelmeteket ezen a részen. Amikor az elmétek elkalandozik, hozzátok vissza a tobozmirigybe.
 
Engedjétek, hogy a hangok át rezegjék és aktiválják az agyatoknak ezt a területét. Ismét a tudatossági szintetektől függően néhányan egyszerűen ennek a területnek a finom, meghatározhatatlan elmozdulását fogják érzékelni. Mások összetett geometriai fényformákat tapasztalhatnak, megint mások pedig a testükön kívül találják magukat megfigyelve az energia hullámzását a tobozmirigyben, de sok egyéb érzékelési lehetőség van még.
 
Nagyon fontos ebben a fokozatban, hogy ne akarjátok, hogy történjen valami, csak hagyjátok, hogy feltáruljon. E fázis után készen álltok, hogy belépjetek a harmadik, végső fázisba, amit úgy hívunk, az Amenti Termeinek a megnyitása.

 
Harmadik fázis 

Kétféleképpen használjuk az Amenti Termei kifejezést. Az egyik jelentés a Kairói Szfinx alatt található éteri információ raktárra utal. A másik használata a tudat magasabb vibrációállapotába való belépést jelenti, amikor kapcsolatba léptek a Felsőbb Énetekkel. Ebben a meditációban ezt a második jelentést értsétek.
 
                                              
 
A meditációnak ez a fázisa közvetlen hozzáférést biztosít számotokra a Felsőbb Énetekhez és az Ő hatalmas potenciáljaihoz. Az előző fázisoktól elérően ebben a fázisban a tudatosságotokat több helyen tartjátok egyszerre.
 
Bemutatjuk ezeket sorban. Pár ember csak egy pontra lesz képes figyelni adott pillanatban. Mások több ponton is tudják tartani a tudatosságukat egyszerre. Annyi pontra figyeljetek, amennyire képesek vagytok. Ha használjátok ezt a módszert, végül képesek lesztek a figyelmeteket egyszerre több ponton tartani, és ez a képesség - hogy több dologra figyeltek egyszerre-, nagyon hatásos gyakorlási módja az interdimenzionális tudatosság kifejlesztésének.
 
Az első és legfontosabb fókuszpont az a terület, amelyet BA-pontnak hívunk. Ez nem az a pont, ahol az Mennyei Lelketek vagy Magasabb Önvalótok van, ez egyszerűen egy energetikai belépési pont. A BA a Mennyei Lelketekre utal, vagy más nézőpontból a Magasabb Önvalótokra. Ha fizikailag felemelitek kinyújtott kezeiteket a fejetek fölé, az a hely, ahol az ujjaitok összeérnek, a BA pont. (Kérlek jegyezzétek meg, hogy ebben a meditációban nem kell valójában a kezeiteket a fejetek fölött tartani. Ez csak viszonyításképpen van.)
 
A meditációnak ezen fázisában a tudatosságotok a BA-ponton van, és hálát vagy nagyrabecsülést küldtök ezen aspektusotoknak, amely az időn és téren kívül létezik. Különösen a bölcsesség, éleslátás, kreativitás és inspiráció beáramlásáért, valamint a problémáitok lehetséges megoldásáért küldjétek a nagyrabecsülés vagy a hála érzését.
 
Ez egy nagyon lényeges része ennek a fázisnak. A nagyrabecsülés vagy a hála aktiválja a BA-t, a ti Mennyei Lelketeket vagy Magasabb Önvalótokat. Ezzel a cselekedettel egy bejáratot nyittok a Felsőbb Énetekhez, és ezzel lezárjátok a korlátozó, negatív gondolatmintát, amely eonok óta gyötri az emberiséget.
 
Ez a gondolatminta nem kevesebb, mint annak a hite, hogy elkülönültetek a saját isteni önvalótoktól, hogy valamiféleképpen kevesebbek vagytok, és nem érdemlitek meg az ajándékokat a saját istenségetektől.
 
Ezt a gondolatmintát azért vezették be, hogy a vallásaitokon keresztül irányítsanak benneteket. Ez egy nagyon korlátozó és káros gondolatminta, mert megtagadja a hozzáférést a magasabb bölcsességetekhez, a spirituális látomásotokhoz, hogy megkülönböztessétek az igazat a hamistól, és a képességetekhez, hogy úgy változtassátok meg a valóságotokat, ahogy azt kívánjátok.
 
Nem tudjuk eléggé hangsúlyozni, mennyire alattomos ez a gondolatminta, és azt sem győzzük eléggé hangsúlyozni, menyire fontos, hogy ezt az új gondolatmintát – miszerint nem vagytok elkülönülve az Mennyei Lelketektől, Magasabb Önvalótoktól vagy Istenségetektől -, a helyén tartsátok mindaddig, amíg a nagyrabecsülés vagy hála érzését külditek a BA-toknak.
 
Nem kértek, nem esedeztek, könyörögtök, vagy imádkoztok a Mennyei Lelketekhez, a Magasabb Önvalótokhoz vagy Istenhez. Egyszerűen csak megnyittok egy csatornát a saját létezésetek egy másik része felé. Amint folytatjátok ezt a fázist, érezni fogjátok a választ a Mennyei Lelketektől- egy elmozdulást a BA-pontból le a tobozmirigybe.
 
Ez a leszálló energia a ti Felsőbb Énetektől származik az éleslátással és felhatalmazással együtt, amely azon aspektusotokba érkezik, amelyet testetekként és elmétekként ismertek. Ezek spirituális fény alakzatok formájában érkeznek, amelyeket tudatosan vagy nem tudatosan tapasztalhattok.
 
Ahogy beengeditek ezt a leszálló energiát a BA pontból lefele, a fókuszotok következő pontja a tobozmirigy legyen, beengedve a lefelé mozgó energiát a Mennyei Lelketektől a tobozmirigy kristálystruktúrájába.
 
Ha képesek vagytok rá, akkor ezzel párhuzamosan vigyétek a tudatosságotokat a harmadik pontra, a szívcsakrátokra, a mellkasotok közepén, így a beáramlás a Mennyei Lelketektől lejut a tobozmirigybe, majd a szívközpontba. Ebben a pillanatban küldjetek nagyrabecsülést vagy hálát a Mennyei Lelketeknek, a BA-toknak, a ti saját Felsőbb Énetek megnyilvánulásáért.
 
Végül azok, akik gyakorlottabbak, helyezzék a fókuszt a negyedik pontra, amelyik a Föld középpontjában található, így a Felsőbb Énetektől érkező energia leáramlik a Mennyei Lelketektől a tobozmirigyetekbe, a szívcsakrátokba és le a Föld középpontjába.
 
Ne aggódjatok amiatt, hogy hány ponton vagytok képesek tartani a figyelmeteket, tartsátok az első ponton, amelyik a BA-pont, ez kezdetnek éppen elég.
 
Amint azt korábban mondtuk, ha folytatjátok ezt a meditációt, valóban képesek lesztek egyszerre több pontra koncentrálni. Ennek a meditációnak az a célja, hogy aktiválja az interdimenzionális természetetek nem használt potenciáljait és képességeit, és megadja számotokra a hozzáférés lehetőségét a Felsőbb Énetekhez, amelyet ezentúl használhattok arra, hogy betöltse az életeteket éleslátással, új megértésekkel, az inspiráció új formáival és új kreatív megoldásokkal a jelen problémáitokra (akár személyes akár kollektív szinten).
 
Aszerint a tény szerint, hogy ti összeköttetésben álltok valamennyi élettel, amint megnyitjátok saját magatokat a Felsőbb Énetek potenciáljai előtt, úgy segítitek az embertársaitokat abban, hogy ők is megtegyék ugyanezt.
 

                Mi most átadjuk ezt a meditációt nektek, akik csatlakozni szeretnétek
                                                    a   Planetáris Aktiváláshoz
                                                   2010. október 31-én
                                                            [vasárnap]

 
Arra kérünk benneteket, végezzétek el ezeket a gyakorlatokat több alkalommal az adott esemény előtt, így járatosak lesztek bennük és bizonyos fokig mesterei lesztek.
 
Október 31-én helyi idő (Pacific Standard Time / PST) szerint délután 3 órakor azok, akik összegyűlnek Seattle-ben, elkezdik ezt a meditációt. Titeket is hívunk, hogy csatlakozzatok hozzánk, bárhol vagytok a világon. Egy közös vibrációs állapotban (nagyrabecsülés vagy hála) együtt átlépjük a teret és az időt. Aktiváljuk a Belső Kristálypalotát, megnyitjuk az Amenti Termeit, mind a saját javatokra, mind pedig az emberiség hasznára.
  

Összegzés

Összefoglalva az elmondottakat: ezt a meditációt hívhatjuk a Belső Kristálypalotának és az Amenti Termei megnyitásának, és körülbelül 15 percet vesz igénybe. Az első öt percben a nagyrabecsülés vagy a hála érzését külditek a Földnek, megértve, hogy ti is erősítitek a gondolatformát és ez hozzáadódik a planetáris hálóhoz – ellensúlyozva azt a romboló gondolatmintát, hogy az emberiségnek uralma és hatalma van a Föld fölött. Kicserélitek ezt az alattomos gondolatmintát egy újjal: az emberek társteremtői a Földnek és gondozói az Életnek.
 
Miután legalább öt percet nagyrabecsülés vagy a hála ezen vibrációs mezőjében töltöttetek, lépjetek be a második fázisba, amely kicsit több, mint öt perc. Ez a Tobozmirigy Behangolás meghallgatását foglalja magában, megengedve a hangnak, hogy elvégezze számotokra ezt a munkát, úgy, hogy mindössze a figyelmeteket kell a fejetek közepén tartani.
 
A harmadik fázisban, amely öt percig tart, a figyelmeteket irányítsátok a BA-pontra, a fejetek fölé. Ebben a fázisban küldjetek nagyrabecsülést vagy hálát a Mennyei Lelketeknek, a Magasabb Önvalótoknak, megnyitva a csatornát a Felsőbb Éneteknek, megértve, hogy ezáltal nemcsak saját magatok számára hoztok létre egy kapcsolatot a magasabb aspektusotokkal, hanem ezzel egy időben az emberiség negatív gondolatmintáját is átalakítjátok.
 
Ez a gondolatforma azt takarja, hogy ti kevesebbek vagytok a saját istenségeteknél, hogy nem érdemlitek meg a közvetlen hozzáférést, hanem közvetítőkre van szükségetek. A mi szemszögünkből nézve nincs szükségetek senkire, semmilyen entitásra vagy szervezetre, hogy közvetítsen köztetek és a ti saját Magasabb Önvalótok, a saját Istenségetek között.
 
Ebben a fázisban megengeditek, hogy az energia beáramoljon a tobozmirigyetekbe a Felsőbb Énetektől, amely összeköttetésben van a ti Mennyei Lelketekkel, a Magasabb Önvalótokkal. Amennyiben képesek vagytok több ponton tartani egyszerre a fókuszt, akkor engedjétek ezt a beáramlást lefelé haladni a szívcsakrátokba a mellkasotok közepén, és végül le a Föld középpontjába.
 
Ennek a meditációnak az időzítése egyszerre kedvező és rendkívüli. A Föld felemelkedésének egy kritikus átjárójában vagytok. De távolról sem vagytok tehetetlenek a körülöttetek növekvő káosz közepén. Bennetek van az erő és a képességek, és a parancsotokra várnak.
 

A Hathorok
 
Baja, Mexico

2010. augusztus 29. 

                                                                                                 ×××
 
Tom gondolatai és észrevételei

 
Az első dolog, ami szembeötlött az utolsó Hathoroktól kapott üzenetből, az a világ kultúráira súlyosan káros hatást gyakorló két gondolatforma megnevezése.
 
Az Ő véleményük szerint ez a két gondolatforma mentális/érzelmi és spirituális méreg, amely saját magunkra hat és a világra, amelyben élünk.
 
Az első ilyen gondolatforma állandósítja azt a hitet, hogy uralkodhatunk a Föld fölött, és kihasználhatjuk, megerőszakolhatjuk Őt. Jelen világunk ökológiai válsága részben egyenesen erre a gondolatmintára vezethető vissza, amely legtömörebben a Teremtés Könyvében van kifejezve. Nemrég olvastam néhány tudományos írást, amelyek azt sugallják, ennek a szövegnek az I. James angol király idején elkészített fordítása ebben a kérdésben a valódi bibliai szöveg félrefordítása (Teremtések Könyve 1:26-28). De akár félretolmácsolt, akár nem, mindenképpen az emberiség arroganciáját táplálta, alátámasztva sok kulturális, tudományos és technológiai viselkedésünk filozófiáját. Az ebből a gondolatformából származó károk hatással vannak az ökoszisztémánkra és az élet szerkezetére.
 
A második károsító gondolatforma, amelyet a Hathorok megneveznek, szintén a vallásra vezethető vissza. Ez annak a hite, hogy valamilyen módon elkülönültünk a saját Magasabb Önvalónktól, Isteni Énünktől, Istenségünktől, vagy nevezzük, ahogy akarjuk. A végső eredménye ennek a gondolatformának az, hogy a saját önmegtagadásunk által száműztük magunkat a Fény és Szellem magasabb birodalmaiból.
 
A Hathorok nagyon egyértelműek ezt a gondolatformát illetően. Az Ő véleményük szerint nincs elkülönülés köztünk és a Mennyei Lelkünk, Magasabb Önvalónk vagy Istenségünk között (ismét nevezzük, ahogy akarjuk). Nincs szükség közvetítőre közöttünk és az isteni természetünk között. És annak a hitnek az állandósulása, miszerint érdemtelenek vagyunk arra, hogy ajándékokat kapjunk a Fény birodalmaiból, megakadályozza, hogy kegyelemben és gyógyításban részesüljünk, ami pedig születési jogunk. A Fény birodalmaiból felénk áramló gyógyító kegyelemnek ez a típusa saját magunk egy másik aspektusától érkezik, nem pedig kívülről.
  

A meditáció: A Belső Kristálypalota és az Amenti Terminek megnyitása

 
Első fázis

A meditáció első fázisában, amikor nagyrabecsülésünket vagy hálánkat küldjük a Föld felé a szívcsakránkból (a mellkasunk közepén), ezt úgy tegyük, hogy megértjük, a Föld egy hatalmas érték, amit megbecsülni, védeni kell, nem pedig leigázni.
 
A Hathorok két szót mutatnak, amelyek különböznek egymástól: a nagyrabecsülést és a hálát. A nagyrabecsülés csak azt jelenti, hogy nagyra becsülünk valamit, jelen esetben a Földet az Életért magáért. A hála azonban egy sokkal mélyebb és erősebb érzés, mint a puszta nagyrabecsülés.
 
Néhány ember különböző okokból kifolyólag nem képes a hála érzésére. De a legtöbb ember legalább a nagyrabecsülés érzését képes érezni, ezért adták a Hathorok ezt a két lehetőséget. Amennyiben hálát érzel a Föld és az Élet misztériuma iránt, csodálatos, maradj tovább ebben az érzésben. Ha csak nagyrabecsülést érzel, az sem probléma. Érezd ezt, és majd valóban át fog fordulni hálává.
 
A meditáció első fázisa öt percig tart. Ezalatt be tudsz lépni a nagyrabecsülés vagy hála vibrációs állapotába és energetikailag összekapcsolni magadat Gaia bölcsességével és jelenlétével.
 
Ez történhet csendben vagy zenével. Én „Világok felemelkedése” első öt percét választottam az utolsó albumomról, a „Felemelkedési Kódok” a című CD-ről, mert számomra ez idézi meg az öröm és az összeköttetés érzését. Ennek az üzenetnek a végén találtok egy linket ehhez az audio fájlhoz, amelyet használhattok a személyes célotokra a meditáció folyamán. (Kérlek, tartsátok tiszteletben a kérésemet, amit a Sound Gifts (Hang Ajándékok) oldalon olvashattok, és ne használjátok ezt a zenét más célokra).
  

Második fázis

A meditáció ezen fázisában a figyelmeteket a szívcsakrátokról a tobozmirigyetekre emelitek, amely a fejetek közepén található. A Hathorok úgy hívják ezt a fázisát a meditációnak, hogy a Belső Kristálypalota, amely a Tobozmirigy Behangolása című hangmeditációt használja, ami 5:47 percig tart. Ebben a fázisban mindössze annyit kell tennetek, hogy a figyelmeteket a fejetek közepén tartjátok, ami a tobozmirigy helye.
 
Ha további információt szeretnétek erről az egyedülálló hanganyagról, nézzétek meg a Hathorok címszót a honlapon, és görgessétek lefele a listát a „Hathorok Planetáris Üzenete: A zűrzavaros csomók és dimenzionális behangolások” című üzenethez, amelyet 2009 október 8-án adtak át.
 

Harmadik fázis

A meditáció harmadik fázisában megnyitjátok - a Hathorok elnevezését használva- az Amenti Termeit. Itt megnyittok egy belső kaput a ti saját Felsőbb Énetekhez, a bölcsesség, éleslátás, kreativitás és inspiráció forrásához, amely a Fény magasabb birodalmaiból származik. Fontos megjegyezni, hogy ez a ti saját interdimenzionális aspektusotokhoz jelent hozzáférést, nem pedig valami kívülálló dologhoz, habár a tudatosságunk szokásos állapotában ezt a többségünk így érzékeli.
 
A Hathorok több fókuszpontot adnak, hogy azokon kíséreljétek meg tartani a figyelmeteket. A kezdők számára elég, ha egy pontra fókuszálnak, de a Hathorok leszögezik, hogyha rendszeresen végzitek ezt a meditációt, akkor valóban képesek lesztek több pontra koncentrálni egyszerre. Az erre vonatkozó iránymutatások úgy gondolom, elég egyértelműek, ezért ezt nem magyarázom tovább.
 
Ez az utolsó fázis öt percig tart, és csakúgy, mint az első fázis, végezhető csendben is. Azok számára, akiket hozzám hasonlóan segít a katalitikus hangok használata, azt javaslom, hogy ugyanazt az ötperces audio fájlt hallgassák meg a Világok Felemelkedéséből, amit a meditáció első fázisához választottam.
 
A meditáció utolsó fázisát követően azt tanácsolom, hogy pihenjetek egy keveset és csak magatokban legyetek, hogy érezhessétek és érzékeljétek meditáció végeztével feltáruló finom energiák érzését.
 
A Hathorok jóval a 2010. október 31-i Hathor Világaktiválás előtt átadják ezt az üzenetet, azért, hogy olyan sokszor gyakorolhassátok a meditációt az adott esemény előtt, amennyiszer csak lehetséges. Minél jobban hozzászoktok ennek a meditációnak az energiáihoz és fokozataihoz, annál inkább mesterei lesztek ennek, mire elérkezik az ideje, hogy kapcsolódjatok a többiekkel a világ minden tájáról.
 
A meditáció annak is hatásos eszköze, hogy hozzáférhessetek a ti saját tudatosságotok magasabb szintjeihez, és így rendszeresen végezhetitek a ti személyes fejlődésetek érdekében. Mint minden erős energetikai folyamattal, ezzel is legyetek óvatosak, nehogy túlterheljétek magatokat. Ha kényelmetlenül soknak érzitek az energiát, vagy a tudatmódosulás hatásait zavaró mértékben érzitek a mindennapokban is, akkor egy darabig hanyagoljátok a meditációt, utána pedig tartsatok hosszabb szüneteket a meditáció fázisai között.

A meditációs audio fájl
 

Megalkottam egy zenei sorozatot erre a meditációra, amelyet szabadon használhattok a saját személyes céljaitokra. Három külön audio számból áll, amelyeket speciálisan a Hathorok utasításai szerint időzítettem. Az első és a harmadik felvétel megegyezik, és öt percig tart. Ez a „Világok Felemelkedése” első darabja a „Felemelkedési Kódok” című albumról.
 
A középső felvétel a Tobozmirigy Dimenzionális Behangolása, amely 5:47 percig tart.
 
Amikor letöltitek ezt az audio fájlt, azt tapasztaljátok, hogy a három felvételt 5 másodperces csend választja el egymástól, és amikor a következő szám kezdődik, akkor egy jelzés hallható, hogy belépjetek a Hathorok által leírt meditáció következő fázisába.
 

Egy gyakorlati kérés


Ha szeretnétek letölteni az audio fájlt, amelyet elérhetővé tettem, hogy használhassátok a meditáció alatt, kérlek, ne várjatok a meditáció napjáig. És kérlek, ne használjátok a szerverünket lejátszásra. Más szavakkal: kérlek, töltsétek le az anyagot, és a saját gépetekről hallgassátok. Egyre többen és többen csatlakoznak ehhez a munkához világszerte, és habár nagy a szerverünk kapacitása, azért korlátos. Ha túl sok ember használja a szerverünket lejátszóként, vagy tölt le egyszerre, a szerver lefagy, és senki nem tud hozzáférni az audio fájlokhoz.
 

A meditációs audio fájl letöltése

Amikor ráklikkeltek a meditáció audio fájljának lenti linkjére, a honlap „Sound Gifts” (Hang Ajándékok) menüpontjánál egy „Egyetértési nyilatkozat”-ot találtok. Ez arra vonatkozik, hogy díjmentesen használhatjátok az audio fájlokat a saját célotokra, de azt is megjegyzi, hogy a zene nem köztulajdon, ami azt jelenti, hogy legálisan nem használhatjátok más célokra. (Nemzetköz szerzői joggal van védve.) Ha egyszer ráklikkeltek arra a sorra, ahol az olvasható, hogy „Egyetértek a felhasználási feltételekkel”, hozzáférésetek lesz az összes ingyenes audio fájlhoz a honlapon. Egyszerűen görgessetek lefele, hogy megtaláljátok azt a címet, amit szeretnétek.
 
Ahhoz, hogy letöltsétek a javasolt zenei sorozatot a Belső Kristálypalota meditációhoz, klikkeljetek ide:  http://tomkenyon.com/sound-gifts
 
[Most pedig a szerkesztőség segítséget nyújt a letöltési folyamathoz. Miután megnyitottátok a hivatkozott linket, az alábbi oldalra juthattok, és annak az alján találjuk az "Egyetértési Nyilatkozatot." pirossal bekarikázva.]
 
 
 
 
Ide rákattintva lehet eljutni a letöltési oldalra, és annak az aljában vannak a meditációs zenék, összesen 5.
 
 
 


De innen\így is segítünk, csak az a kérésünk Tomhoz hasonlóan nekünk is, hogy mindenképpen töltsétek le és úgy hallgassátok a meditatív zenéket, hogy ne terhelődjön a rendszer, - valamint hogy mások is hozzáférjenek...!!!
 
Link a Szív Dimenzionális Hangolására tomkenyon.box.net/shared/75iaxtpf6r© Tom Kenyon 2010

Link a Tobozmirigy Hangolására tomkenyon.box.net/shared/b0xc8la6j5 © Tom Kenyon 2010
 
Link a Kristály Palota aktiválása [Crystal-Palace-Within.]mp3 letöltéséhez tomkenyon.box.net/shared/ughpzd7gkn


 
                                                                                                ×××
 
Záró megjegyzés

 
Erősen ajánlom, hogy ha eddig még nem tettétek meg, olvassátok el a Hathorok előző üzenetét az Idővonalak ugrásának művészetéről, amelyet 2010. augusztus 3-án adtak át. Ezt megtaláljátok az „Archives of the Hathors” (Archív Hathor anyagok) címszó alatt a honlapon (www.tomkenyon.com).
 
Amennyiben ezt az emailt továbbított üzenetként kaptátok meg, és szeretnétek feliratkozni a további üzenetekre, akkor menjetek a „Contact” (Kapcsolatok) menüpontra és iratkozzatok fel.
 
©2010 Tom Kenyon. Minden jog fenntartva. Készíthettek erről az üzenetről másolatot és terjeszthetitek bármely médiában, amelyben szeretnétek, mindaddig, amíg semmilyen módon nem változtatjátok meg, és feltüntetitek a szerzőt a szerzői jogra vonatkozó megjegyzéssel és a honlapcímmel együtt.
 
 


vissza a címoldalra

E-mail:
Jelszó:
 Regisztráció
Elfelejtett jelszó
 
 


dimenzio-uzenetek.lapunk.hu címoldaláraLap tetejéreOldaltérképHirdess oldalainkon!
ingyen honlap
Powered by lapunk.hu - Legyen neked is egy ilyen oldalad ingyen!